Diane
 « Ardoise_I »  - 30 po x 40 po - Acrylique sur toile